Sinema ve Televizyon

Sinema ve televizyonun insana ulaşmada etkinliği ve sürati göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak her türlü çalışmanın perdeye yansıtılma faaliyetleri son derece önem arz etmektedir.


Bu bakımdan, İslam’ın inanç esasları, ahlâk ve sosyal adalet ilkeleri ile uyumlu olup insan fıtratı ile örtüşen ve tarihi medeniyetimizden ilham alan, evrensel mesajlar verebilecek eserleri perdeye yansıtma projeleri ARDEV’in öncelikli hedefleri arasındadır. Bu projeler kapsamında senarist yetiştirme, senaryo yazma ve perdeye yansıtma gibi tüm çalışmaları ARDEV madden ve manen desteklemeyi temel amaçları arasında görmektedir.