Kadına Şiddetin Sebepleri ve Çareler

(Özgecan’ın Anısına)

İnsanları en güzel biçimde erkek ve kadın olarak yaratan Yüce Allah onların her birini diğerinin eşi ve eşiti kılmıştır. Hakları ve özgürlükleri, sorumlu kılındıkları emirler ve yasaklar ve alacakları ceza ve mükâfat aynıdır. Biyolojik ve ruhsal farklılıkları sebebiyle görevlerde ve görevlere mukabil haklarda ki farklılıklar ise istisnaidir.

Müslümanlar Yılbaşı Kutlaması Yapabilir mi?

Dünyaya egemen olan batı kültürünün etkisiyle 31 Aralık yılbaşı kutlamalarının inançları farklı insanlar tarafından bütün ülkelerde kutlanmakta olduğu bir gerçektir. Ne var ki yılbaşının Müslümanlar için dinî ve tarihî bir temeli, dolayısıyla meşrûiyeti yoktur.

Kur’ân Işığında SEZARYEN

Sezaryenin Tarifi
Sezaryen, hâmile kadının karnı ve rahimi kesilip yarılarak bebeğin çıkarılmasıdır. Daha açık bir anlatımla, cilt altı yağ dokusu, kasların koruyucu kılıfı, kas tabakası, karın içi zarı, rahim zarı, rahim kası ve embriyonu saran zar olmak üzere sekiz kat kesilip yarılarak ulaşılan bebeğin rahimden çıkarılması ve sonra da kesilip yarılan yerlere dikiş atılmasıdır. Sezaryen normal doğuma nazaran pek çok sakıncayı içeren tıbbî/medikal bir operasyondur.[1]

İslam ve Cumhuriyet

İnsanı yaratan Allah'tır. İnsanı yaratan Allah, insan için İslâm'ı din olarak koymuş, bu dinin yasalarını, insanlar içinden seçtiği peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir. İnsan, bu hak dinle kulluk denemesine uğratılmaktadır. Hz. Muhammed'in (sav) tebliğ ettiği son şekliyle İslâm, inançtan siyasete, ahlâktan cinselliğe kadar insan hayatını bütünüyle kuşatır.

Bayramımız Hak ve Halk Bayramıdır

İslâm, kişiyi Hakka yönelten ve Halk insanı kılacak görevler yükleyen Din’dir. Bu sebeple müslümanı Hak ve Halk insanı olarak tanımlayabiliriz. Bayramlar Hak ve Halk insanı olmanın yoğun olarak yaşanması gereken günlerdir. Bayram günlerindeki görevlerimizi şöylece özetleyebiliriz:

İslâm Özgürlükçüdür

Yüce Allah akıl, ilim ve irade gücü ile yarattığı insanları denemeye uğratmayı diledi. Onlara içlerinden Peygamberler seçip gönderdi. Peygamberler vahiy yoluyla aldıkları ilâhî emirleri ve yasakları insanlara tebliğ ettiler.Bu tebliğleri ile Allah'â ibadet edilmesi çağrısında bulundular. Cennet'le müjdelediler, Cehennem'le korkutup uyardılar.