Kelimâtü'l Kur'an

Vakfımız, mübârek Kur’ân’ın anlaşılmasında en önemli ve asla göz ardı edilemez hususlardan biri olan lisâniyyât/dilbilim araştırmalarına odaklanacaktır.


Bunun için istihdam edilecek yetişkin kadromuzla tarihî ve modern dönemlerde yapılmış olan bütün Kur’ân sözlükleri toplanıp incelenecek, Kur’ân kelimeleri kullanıldığı âyetlerden tek tek çıkarılıp birleştirilerek Kur’ân kavramları ve kelimeleri, Kur’ân kaynaklı olarak belirlenip anlamlandırılacak ve yazıya geçirilecektir. Böylesi bir temel çalışma, Kur’ân’la ışık tutulacak müspet ve sosyal ilim verilerinden de yararlanılarak Kur’ân’ın güncel bir Tefsiri’nin yapılabilmesi için gerekli ön hazırlığı oluşturacaktır.