Öğr. Gör. Eymen Namazcı Hocamızla "İslâm'da Şehir" derslerimizin dördüncüsü gerçekleştirildi.

‘’İslâm’da’’ seminerlerimizin sonuncusu olan ‘’İslâm’da Şehir’’ seminerimiz Öğr. Gör. Eymen Namazcı ile gerçekleşti.


Öğr. Gör. Eymen Namazcı Hocamızla