Haberler ve Yorum

Vakfımızın çalışma alanlarından biri de, medyada yer alan dinî içerikli haberlere İslâm açısından yorumlar yapmak ve bu yorumların dayandığı gerçekleri dile getirerek insanımıza İslâm Dini’nin ilgili konulardaki bakış açısını aktarmaktır.


Bu haber ve yorumların yer aldığı “www.mirathaber.com” sitesi vakfımızın medya editörlüğünce sürekli güncellenmektedir.Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyada da doğrudan veya dolaylı olarak İslâm Dini ile alakalı haberlerden önem arz eden ve toplumsal hafızada olumsuz yönde yer edebilecek olanlarının tespit edilip yorumlanması ve İslâmî esaslar ile nasıl bir açıklama getirilebileceği de aynı sitede yer almaktadır. Bu haberlerin yorumlanması, vakfımız bünyesinde oluşturulmuş ilmî bir heyet tarafından gerçekleştirilmekte ve medyaya servis edilmektedir.