Fetvalar Sitemiz

İnternet kullanma düzeyi giderek artmakta olan ülkemizde insanımız dinimizi öğrenmek ve karşılaştıkları problemlerini çözümleyebilmek için sürekli sorular sormaktadırlar. 


Diğer ülkelerde yaşayan Müslüman vatandaşlarımızdan ve Türk dünyasında yaşayan soydaşlarımızdan da sorular yöneltilmektedir. Bu ihtiyacı giderici çalışmalar, vakfımızın “www.fetvaiste.com” adresli sitesinde Türkçe başlatılmış olup zamanla Arapça, Uygurca, Azerice, Rusça ve İngilizce olarak da geliştirilecektir.

www.fetvaiste.com