Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır

Peygamberimizin Vedâ Haclarını özetleyen bu kitapçık, ünlü İslâm bilgi-ni İbn-i Hazm’ın Haccetül-Veda’ isimli eserinde başta Kütüb-Sitte olmak üzere ana kaynakları inceleyerek oluşturduğu metin temel alınarak hazırlanmıştır.


Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır Metin aslına sadık kalınarak tercüme edilmiş, bütünlüğü sağlamak için bazı takdimler tehirler yapılmıştır. Ancak bu tercüme edilen metinle yetinil- memiştir. Tercümede bazı parantez içi bilgiler verilmiştir. Aynca günvenilir ha- dis kaynaklarından yararlanılarak, tercüme edilen metnin hacmi ölçüsünde ilave bilgiler verilmiştir. Böylece kitabçık daha verimli bir hale getirilmiştir.

İbn-i Hazm’ın yöntemi gereği rivayet üslubuyla verdiği Arafat ve Minâ hi- tabeleri ise öneminden ötürü iki pasaj dışında onun dayandığı rivayetler esas alınarak doğrudan Peygamberimizin diliyle sunulmuştur. Sonuçta müşterek bir çalışma ortaya çıkmıştır.

Amacımız şekil şartlarına uygun akademik bir yayın yapmak değil, genel- de insanımızın, özelde hacca giden ve gidecek olan insanlanmızm doğru bil- gilerle bigilendirilip bilinçlendirilerilmelerine ve gönül dünyalarının ışıklandı- rılmasına vesile olmaktır. Davamızın gayesi, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdü senadır.

Ali Rıza Demircan

Beyan Yayınları
ISBN 978-975-473-445-4
435 SayfaKitabı İndirmek İçin;
- Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır